Vragen? Bel ons +43 (0)7612 786-0
Laden
Bezig met toevoegen...

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


(kort ALV) voor de koop van goederen in de online-shop onder shop.gmundner.at van Gmundner Keramik Manufaktur GmbH, Keramikstraße 24, 4810 Gmunden, Oostenrijk (kort Gmundner Keramik) Email: service@gmundner.at, tel: +43 (0) 7612 – 78615, Fax: +43 (0) 7612 – 78699, BTWnr: ATU21986607, Zetel Gmunden, KvK-nummer FN 106718p, Landesgericht Wels, directeur Jakob von Wolff, lid van de Oostenrijkse Wirtschaftskammer (Fassung 30.10.2012)

 

1.Geldigheidsgebied

De ALV zijn van toepassing, zoals die gelden op de dag van uw bestelling, voor alle bestellingen en overeenkomsten met de afnemer, als ook aanbiedingen en leveringen aan afnemer van goederen en producten van Gmundner Keramik via de website shop.gmundner.at. Van deze voorwaarden afwijkende of tegenstrijdige regelgeving worden niet geaccepteerd . Gmundner Keramik biedt haar goederen op de website shop.gmundner.at uitsluitend aan aan klanten in Oostenrijk, de EU, Zwitserland en de Verenigde Staten . Bij het plaatsen van een bestelling garandeert u als klant, volledig bevoegd te zijn en uw ware identiteit, resp. uw juiste persoonlijke gegevens te geven. De verkoop van goederen via deze webshop is alleen voor eindgebruikers. De ALV zijn in de Duitse taal ingediend volgens Oostenrijks recht.

 

2.Koopovereenkomst, bestellen en levering:

De aanbiedingen op het internet vormen een vrijblijvende uitnodiging aan u als klant om goederen te kopen. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze aanbieding en sluit u een koopovereenkomst.

U kunt alleen een bestelling plaatsen als u zich vooraf via de webshop shop.gmundner.at heeft geregistreerd.

Een bindende koopovereenkomst ontstaat uitsluitend tussen u en Gmundner Keramik. Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische bevestiging per email, dat Gmunder Keramik uw bestelling heeft ontvangen.


LET OP: deze bevestiging is GEEN aanvaarding van uw bestelling door Gmundner Keramik

De ALV ontvangt u digitaal bij uw bevestiging, maar zijn ook op ieder moment beschikbaar via de website shop.gmundner.at. Het aannemen van een bestelling (en dus het sluiten van de koopovereenkomst) komt uitsluitend tot stand door het verzenden van de artikelen. Mocht Gmundner Keramik in een bepaald geval uw bestelling niet aanvaarden, dan wordt u binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling per mail geïnformeerd. Bestellingen worden uiterlijk 30 dagen na het plaatsen van de bestelling verzonden. Indien Gmundner Keramik de bestelling niet kan uitvoeren, omdat de bestelde artikelen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.  Indien er dan al een betaling heeft plaatsgevonden, wordt deze per omgaande terugbetaald.

 

3.Levering, verzendkosten

De verzending wordt door een door Gmundner Keramik geselecteerde pakketdienst verzorgd.

Leveringstermijnen zijn niet bindend, tenzij deze door Gmundner Keramik schriftelijk worden bevestigd.

Schadevergoeding wegens vertraagde levering is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Gmundner Keramik. Retourartikelen dienen in de originele verpakking en via dezelfde transportweg te worden verzonden.

Verzendkosten:

Overzicht verzendkosten:

 • Binnen Oostenrijk: EUR 4,00 tot een bestelwaarde van EUR 150,00;
  bij een bestelwaarde boven EUR 150,00 ontvangt u uw bestelling kosteloos

 • Naar Duitsland: EUR 4,00 tot een bestelwaarde van EUR 150,00;
  bij een bestelwaarde boven EUR 150,00 ontvangt u uw bestelling kosteloos

 • Resterende EU landen: EUR 15,00 tot een bestelwaarde van EUR 150,00;
  bij een bestelwaarde boven EUR 150,00 ontvangt u uw bestelling kosteloos

 • Naar Zwitserland: EUR 50,00, geen vrachtvrije grens, levering DAP, klant betaalt invoerrechten

 • Naar VS: EUR 150,00, geen vrachtvrije grens, levering DAP, klant betaalt invoerrechten
  Minimale bestelwaarde: EUR 150,00

De verzendkosten zijn bij gedeeltelijke of gehele retournering van de bestelling door de klant aan Gmundner Keramik door de klant te betalen.

De kosten van gedeeltelijke of gehele retourzending van de bestelde goederen door de klant aan Gmundner Keramik komen geheel voor rekening van de klant.

 

4. Prijzen, betaling en betalingsachterstand

De prijzen gelden op het moment van bestellen. Alle prijzen op de website zijn vrijblijvend en op ieder moment aanpasbaar. Alle prijzen zijn bruto prijzen, inclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Aankopen op rekening via shop.gmundner.at op rekening (tot een bestelwaarde van EUR 150,00) kan via PayPal en creditcard.

In de VS en Zwitserland worden de betaalopties creditcard en PayPal aangeboden.

Gmundner Keramik behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid van de klant te controleren en indien nodig de mogelijkheid tot aankoop op rekening te laten vervallen.

Bij aankoop op rekening wordt het verschuldigde bedrag op het moment van levering opeisbaar.

Indien betaling niet binnen 14 dagen na vervaldatum plaats, blijft de klant ingebreke.

In dit geval wordt er een aanmaning verstuurd en een bedrag van EUR 9,00 en de wettelijke vertragingsrente in rekening gebracht.

 

5. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Gmundner Keramik totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

6. Garantie en aansprakelijkheid

Gmundner Keramik is aansprakelijk voor gebreken volgens de wettelijke voorschriften. Indien herstel van het manco of het omruilen van de artikelen mogelijk is, kan de klant geen creditering vragen of het contract ontbinden.

Uitgesloten van schadeloosstelling zijn onvolkomendheden die niet door Gmundner Keramik veroorzaakt zijn, met name:

 • Schade, die door beschadiging of verkeerd gebruik door de klant is veroorzaakt

 • Schade door overmacht

De garantieperiode is 2 jaar en begint bij de levering van de goederen. Gmundner Keramik is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de website.

 

7. Herroepingsrecht

EGBGB Bijlage 1 bij art. 246a § 1, alinea 2, zin 2.
Vindplaats: BGBI. l 2013, 3642 – 3670

Annulering

U heeft het recht binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te annuleren.

Het herroepingsrecht duurt 14 dagen vanaf de dag dat u, of een door u aangewezen derde, de goederen in bezit heeft aangenomen.

Om een beroep te doen op uw herroepingsrecht dient u ons (Gmundner Keramik Manufaktur GmbH, Keramikstraße 24, 4810 Gmunden, Österreich, E-Mail: service@gmundner.at) een duidelijke schriftelijke verklaring (bijv. per post of er email) te sturen over uw besluit de overeenkomst te annuleren. U kunt het daarvoor bestemde bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken.

Om uw recht op herroeping te waarborgen dient u de mededeling over uw beroep op het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te verzenden.

Gevolgen van herroeping

Als u de koopovereenkomst wilt ontbinden, zullen we u alle betalingen – die we van u ontvangen hebben, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten, die daaruit voortvloeien, indien u voor een andere bezorgwijze als de door ons aangeboden, meest gunstige standaardlevering gekozen heeft),  zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de dag dat uw mededeling over uw annulering bij ons is binnengekomen, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde wijze als de oorspronkelijke betaling heeft plaatsgevonden, tenzij u nadrukkelijk een andere betaalwijze heeft aangegeven; in geen geval wordt aan u vanwege deze terugbetaling een vergoeding berekend. We kunnen de terugbetaling uitstellen, totdat we de artikelen weer retour hebben ontvangen, of totdat u schriftelijk kunt aantonen dat u de artikelen teruggestuurd heeft, indien dit eerder al gebeurd is.

Artikelen die als pakket verzonden kunnen worden, kunnen voor onze rekening en risico worden teruggestuurd. U heeft de goederen direct en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag dat u beroep doet op uw herroepingsrecht, aan ons teruggestuurd of bij een verzendpunt afgegeven. De termijn is gewaarborgd, als u de goederen voor het aflopen van de termijn van 14 dagen verstuurt.

Bestellingen die niet met een pakketdienst kunnen worden verzonden, worden bij u opgehaald.

U hoeft alleen te betalen voor eventuele waardevermindering van de goederen als na controle van waardevermindering in gesteldheid, eigenschappen en functies van de goederen door oneigenlijk gebruik op u terug te voeren is.

Model herroepingsformulier

( Als u de overeenkomst herroepen wil, vult u dan a.u.b. dit formulier in en stuur het terug.)

Aan: Gmundner Keramik Manufaktur GmbH, Keramikstraße 24, 4810 Gmunden, Österreich, Fax: +43 7612 786 99, email: service@gmundner.at:

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de koop van de volgende goederen:

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de klant(en)

Adres van de klant(en)

Handtekening van de klant(en) (alleen bij schriftelijk bericht)

Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

 

8. Toepasselijk recht en rechtsgebied:

Op deze overeenkomst is het Oostenrijkse materiële recht van toepassing met uitsluiting van haar degradatienormen en met uitsluiting van het Weense UN-koopverdrag. Als de contractspartner een consument is, dan zijn ook de dwingende bepalingen van het recht van het land,  waar de consument zijn verblijfplaats heeft, van toepassing.

Bij geschillen oordeelt uitsluitend een voor de zetel van Gmunden Keramik op dat moment bevoegde rechter.

Indien de klant een consument in het kader van de wet inzake consumentenbescherming is, geldt de bevoegdheid van iedere rechtbank als gegrond, in welk district de woonplaats of de plaats van tewerkstelling van de klant ligt.

 

9. Privacy statement

Uw bestelling met details van de gesloten overeenkomst (bijv. bestelde artikelen, prijs, hoeveelheid etc.) wordt door Gmundner Keramik opgeslagen. Alle persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De voor de afhandeling van de zakelijke transactie benodigde gegevens worden geautomatiseerd opgeslagen en alleen in het kader van de orderafhandeling doorgegeven aan partnerbedrijven. Andere gegevens, anders dan die voor de orderafhandeling nodig zijn, worden niet gedeeld.

Laden
Laden